top of page

Klassisk svensk

Massage.

Den massagen skapades av sjukgymnastikens fader

Per Henrik Ling(1776-1839) massagen syfte var att öka blod och lymfcirkulationen, motverka

sammanväxningar vid läkning

, smärtlindring, minska trötthet,stimulera eller lugna

Vid beröring av huden

aktiveras parasympatiska

nervsystemet som utsöndrar bl.a."lugn och ro" hormonet oxytocin. Kroppen reagerar med att hjärtfrekvens och blodtryck sjunker, halten av stresshormoner minskar,tolerans av smärta ökar, musklerna slappnar av och blodet, leds till magtarm

kanalen för att optimera

upptag av föda. 

Dagens samhälle har, som

vi alla vet, en generellt hög

stressnivå . Denna stress orsakar sjukdom ochpsykis

utbrändhet. Vissa påverkas inte akut, men kommer någon gång

senare i livet att få betala ett högt pris för att ha åsidosatt

kroppens och själens behov av avkoppling och återhämtning.


Massage är ett relativt enkelt sätt att ge kropp och själ en liten

stunds avkoppling och återhämtning. Effekten av oxytotocinet

blir kraftigare och mer långvarig efter en serie massagebehandlingar.

Ur mekanisk synvinkel är

massagegreppens syfte

att beröra, stryka , knåda

friktionera samt töja muskulaturen. Denna bearbetning ökar mjukdelarnas elasicitet och påverkar på så sätt cirkulationen

posetivt. Massage med framför allt strykning mot hjärtat ger en

mekanisk borttransport av blod och lymfa från hud , underhudsfett och muskler. 

Det här är ett stycke. Klicka en gång för att börja skriva in ditt eget innehåll. Man har påvisat att massage ger en dilation av kapillärerna,

som ansvarar för arteriella blodcirkulationen i vävnaderna.

Dette leder till att en större mängd blod kan nå ut till musklerna

via artärerna.

I andra studier har man påvisat en 100% ökning

av blodcirkulationen i vader efter 10 minuters vadmassage.

Effekten kvarstod i 40 minuter.Du kan ändra teckensnitt, storlek, radhöjd, färg och mycket annat genom att markera delar och välja alternativ från verktygsfältet.

Vid behandling av länd-

ryggsmärta har det visat sig

att massage i kombination

med lätt stretching och triggerpunktsbehandling

är mycket effektiv.

Under en månads tid

fick en grupp personer som

led av ländryggssmärta

sex behandlingar.


Resultat blev att smärtan minskade upp till 63%

Vilket är en mycket bra siffra vid jämförelse med grupperna

som fick rörelseträning 14% minskning av smärta,

eller laserbehandling 0% minskning.

bottom of page