Body and mindbalance - Upptäck sann Rörelseglädje


       IMY Medicinsk Yoga  Sträva efter att vara närvarande i nuet, acceptera det som händer, hantera det du vill förändra och var själv den förändring du vill se, 
i andra och i världen.

En av anledningarna, till att vi gör Medi Yoga är att  problem, sjukdomar och krämpor vi får 
genom livet i grunden handlar om stopp och 
blockeringar i underliggande energiflöden.


När vi genom regelbundet utövar Medi Yoga
och meditation utförs åtgärderoch justeringar
på denna energimässiga grundnivå minskar
eller försvinner de symtom vi upplever som sjukdom
hjärtintensiven på Danderyds sjukhus gällande forskning på yoga mot olika typer av hjärtproblem.