Body and mindbalance - Upptäck sann Rörelseglädje
Klassisk svensk 
Massage.
Den massagen skapades av sjukgymnastikens fader
Per Henrik Ling(1776-1839) massagen syfte var att öka blod och lymfcirkulationen, motverka 
sammanväxningar vid läkning
, smärtlindring, minska trötthet,stimulera eller lugna

.Vid beröring av huden
aktiveras parasympatiska
nervsystemet som utsöndrar bl.a."lugn och ro" hormonet  oxytocin.  Kroppen reagerar med att hjärtfrekvens och blodtryck sjunker, halten av stresshormoner minskar,tolerans av smärta ökar, musklerna slappnar av och blodet, leds till magtarm
kanalen för att optimera
upptag av föda. Dagens samhälle har, som 
vi alla vet, en generellt hög
stressnivå . Denna stress orsakar sjukdom ochpsykis 
utbrändhet. Vissa påverkas inte akut, men kommer någon gång 
senare i livet att få betala ett högt pris för att ha åsidosatt 
kroppens och själens behov av avkoppling och återhämtning.

Massage är ett relativt enkelt sätt att ge kropp och själ en liten
stunds avkoppling och återhämtning. Effekten av oxytotocinet
blir kraftigare och mer långvarig efter en serie massagebehandlingar.


Ur mekanisk synvinkel är
massagegreppens syfte
att beröra, stryka , knåda
friktionera samt töja muskulaturen. Denna bearbetning ökar  mjukdelarnas elasicitet och påverkar på så sätt cirkulationen
posetivt. Massage med framför allt strykning mot hjärtat ger en 
mekanisk borttransport av blod och lymfa från hud , underhudsfett och muskler. 
Man har påvisat att massage ger en dilation av kapillärerna, 
som ansvarar för arteriella blodcirkulationen i vävnaderna.
Dette leder till att en större mängd blod kan nå ut till musklerna
via artärerna.
 I andra studier har man påvisat en 100% ökning
av blodcirkulationen i vader efter 10 minuters vadmassage. 
Effekten kvarstod i 40 minuter.
Vid behandling av länd-
ryggsmärta har det visat sig
att massage i kombination
med lätt stretching och triggerpunktsbehandling
är mycket effektiv.
Under en månads tid 
fick en grupp personer som 
led av ländryggssmärta
sex behandlingar.

Resultat blev att smärtan minskade upp till 63%
Vilket är en mycket bra siffra vid jämförelse med grupperna 
som fick rörelseträning 14% minskning av smärta, 
eller laserbehandling 0% minskning.